Trends signaleren


Met de landelijke dekkende en altijd actuele data van DE3DS kunt u de kwaliteit van uw klant- en/of debiteurenportefeuille continu en met een zeer grote mate van nauwkeurigheid tegen het licht houden. In tegenstelling tot de credit scores van handelsinformatiebureaus zijn onze scores robuust en daarmee uw analyses op basis van onze data ook. Dus geven onze scores aan dat de kwaliteit van uw portefeuille verbetert of verslechtert dan kunt u daar ook echt van uit gaan. Zo heeft u een krachtige tool in handen om uw klant- en/of debiteurenportefeuille te monitoren. Uw organisatie kan hierdoor een pro-actieve in plaats van re-actieve houding aannemen. En dat is goud waard!