uw baken in data gedreven beslissingen


Bedrijven beseffen soms niet of onvoldoende dat achter hun kantoorautomatisering vaak grote databases schuil gaan waarin veel data aanwezig is die slechts zeer beperkt wordt aangewend. Ik kan u helpen met het inventariseren en het zo mogelijk doorgronden van de onderliggende databases zodat u maximaal gebruik kunt maken van alle informatie die in uw systemen aanwezig is.

Nadat is vastgesteld welke data er beschikbaar is (en waar) is daarmee de data natuurlijk nog niet ontsloten en dus ook niet voor analyse beschikbaar. Ik kan u helpen met het ontsluiten van data in uw database door queries op te stellen die kant en klare datasets opleveren die vervolgens in een aparte analyse omgeving nader geanalyseerd kunnen worden.

Niet zelden kunnen betere beslissingen worden genomen als u aan uw eigen data ook externe data toevoegt. Ik maak daarbij graag gebruik van openbare bronnen zoals BAG en CBS. Ook heb ik goede contacten met bedrijven die data aan uw database kunnen toevoegen. Zo kunnen zij o.a. informatie aanleveren over de persoon en het adres waarmee u zaken doet of wilt doen.

Zodra de eventueel verrijkte data voorhanden is, is er in feite nog steeds weinig tot geen terrein gewonnen. De data vertegenwoordigt immers pas waarde indien en nadat daar relevante informatie aan kan worden onttrokken. Ik kan u helpen bij het analyseren van uw datasets en op basis van deze analyses voorstellen doen voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering.

Nog mooier is het natuurlijk als de voorstellen voor het continu verbeteren van uw bedrijfsvoering een integraal onderdeel uitmaken van de data analyse. De data analyse levert dan geen rapporten meer aan maar kant en klare verbetervoorstellen die hetzij volledig automatisch hetzij na menselijke interventie in uw operatie en bedrijfsprocessen doorgevoerd worden.


van data en kennis naar inzicht en beleid


Door de stap te maken van rapporteren naar analyseren en van analyseren naar (re)ageren help ik organisaties om sneller in te springen op een telkens veranderende omgeving, tijdig de juiste maatregelen te nemen en deze met feiten te onderbouwen. Met voorspellende analyse maak ik organisaties steeds wendbaarder en innovatiever.

Credits to Linnworks


wat collega's en klanten over mij zeggen


"It is a real pleasure working together with Gerhard as he is a great team player and an excellent data analyst. Gerhard is always cooperative and sharing his knowledge. He is quick and thorough in data exploration and his analyses always give valuable insights. This has helped us a lot in making a huge migration project a success."

Stefan Stolze - Afterpay/Riverty

"Gerhard heeft ons enorm geholpen met het ontsluiten van data uit een verouderd systeem. Dankzij hem zijn we erin geslaagd inzicht te verkrijgen in onze operatie en deze aanzienlijk te verbeteren. Zonder zijn hulp was dat ons nooit gelukt. Los daarvan is het plezierig werken met Gerhard, zowel persoonlijk als inhoudelijk. Zijn hoge denkniveau en pragmatische aanpak leiden al snel tot resultaten".

Jacco van der Zee - Cuperus Gedenken

"Ik werk al jaren met Gerhard samen en we hebben eigenlijk nooit veel woorden nodig. Hij is analytisch zeer sterk en weet hoofd- en bijzaken heel goed van elkaar te scheiden. Gerhard is zowel een conceptuele denker als een pragmatische doener. Als ontwikkelaar koppelt hij een heldere visie aan gezonde daadkracht. Bij incidenten weet hij door zijn enorme kennis en kunde heel snel de vinger op de zere plek te leggen."

Rolf Lamberink - Vesting Finance

"Gerhard is the kind of person every company in the data industry should hire. His ability to analyse and change data into gold is unmatched. Gerhard is a highly intelligent professional, very thorough without losing sight on results. Gerhard is very outspoken and a real character who is known for his integrity. I have enjoyed working with Gerhard. He is the kind of guy that actually makes you think."

Gert Brouwer - Intrum

"Gerhard heeft ons een lange tijd bijgestaan bij het beantwoorden van diepgaande statistische, wiskundige of algemene data vraagstukken. Onder andere hebben wij hierdoor grote stappen kunnen zetten bij het verbeteren van onze data-drivenness. Gerhard heeft een doelgerichte manier van aanpakken en een vriendelijke manier van communiceren in zijn rol als onze sparringpartner. Eveneens is Gerhard in staat zijn grote hoeveelheid praktijkervaring toe te passen waardoor zijn gezichtsveld niet beperkt wordt tot de theorie."

Bram Schreuder - in3

"Met Gerhard kom je snel tot de kern. Gerhard is goed bekend met statistiek en statistische hulpmiddelen en kan daarmee verantwoorde voorspellingen doen over het bestel- en betaalgedrag van klanten. Met zijn inbreng heeft hij UDB een belangrijke stap verder gebracht."

Steven Scheffer - Universal Data Brokers

"Scoring and data expert with excellent skills within payment services. No nonsense approach and good combination of development skills and business wise acting."

Richard Mol - Focum


nieuwsgierig? neem dan contact met mij op!


Think well before you act but act well while you think ...


Denk goed na voordat je iets doet maar doe iets goeds terwijl je nadenkt. Intelligente, creatieve, sportieve en innovatieve duizendpoot en teamspeler met een unieke mix van analytische, praktische, commerciële, sociale en educatieve vaardigheden. Naast data analist en scientist tevens zelfbenoemd "wiskunstenaar" bij
hou2use.


Gerhard van Dijkhuizen | Wiskunstenaar

afgestudeerd wiskundige | gepromoveerd bedrijfskundige

Nicolaihof 34

8031PC ZWOLLE

06-36211786

gerhard@de3ds.nl
if you can't explain it simply you don't understand it well enough

Albert Einstein - Theoretical physicist

if we have data let’s look at data, if all we have are opinions let’s go with mine

Jim Barksdale - Former CEO of Netscape

in God we trust, all others must bring data

W. Edwards Deming - Statistician, professor, author, lecturer, consultant

data is the new oil

Clive Humby - Mathematician and data strategist


Credits to CareerFoundrymet ingang van seizoen 2022/2023 sponsor van PEC Zwolle Vrouwen

met ingang van seizoen 2023/2024 data analist bij PEC Zwolle