Efficiënter incasseren


Debiteuren verschillen (helaas) van elkaar. Daarmee verschilt ook de aanpak per debiteur die tot het beste resultaat leidt. Een debiteur die een keer vergeet te betalen, wordt immers maar zelden een "notoire" wanbetaler. Door daar slim op in te spelen kunt u veel geld besparen. Door uw debiteuren te scoren en te segmenteren bent u in staat een passend behandeltraject per debiteur te bepalen. DE3DS helpt u hiermee. Wij scoren uw debiteuren en delen ze op in segmenten. Op basis van deze segmenten bepalen we samen met u het meest geschikte behandeltraject voor iedere debiteur. Zo ontvangt u sneller of tegen minder kosten het voor u onmisbare geld.