training


Uw medewerkers zijn doorgaans redelijk goed in staat om op een pragmatische manier met data om te gaan (bijvoorbeeld in Excel) maar missen nog de juiste vaardigheden om waarde te creëren uit en betekenis te geven aan deze data. Wij verzorgen in-company on-the-job trainingen op het gebied van o.a. SQL, SSIS, SSMS en SPSS. Let wel: dit zijn geen gecertificeerde opleidingen. Wij trainen uw medewerkers in het gebruik van deze tools door ze met raad en daad bij te staan in hun dagelijkse werkzaamheden.