Consultancy


Het werken met data vereist bepaalde specifieke vaardigheden. Vaak is kennis en ervaring nodig, niet alleen op het gebied van data, maar ook in andere disciplines (denk bijvoorbeeld aan privacy, compliance en risk). Op het gebied van data en risk management kunnen wij u helpen uw belangrijkste vraagstukken aan te pakken. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden op het gebied van data extractie, transformatie en manipulatie, maar ook op het gebied van het duiden en te gelde maken van data (scoring en segmentatie), alsmede de bijbehorende security en privacy vraagstukken.