uw data veilig bij de3ds


De gegevensuitwisseling met DATALEEK vindt altijd plaats middels een beveiligde SFTP verbinding naar uw eigen (afgeschermde) folders op onze (of desgewenst uw eigen) SFTP server. Indien u er toch voor kiest om uw bestanden met privacy- en/of klantgevoelige informatie via email bij ons aan te leveren dan kunnen wij dat helaas niet tegengaan, maar zijn de eventuele gevolgen hiervan geheel voor uw eigen risico. Wij zullen in elk geval nooit en te nimmer bestanden met privacy- en/of klantgevoelige informatie via email aan u terugleveren.

Een andere reden voor gegevensuitwisseling via onze SFTP server is dat de verwerking in dat geval en desgewenst geheel geautomatiseerd kan plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij responstijden realiseren die anders volstrekt onhaalbaar zouden zijn. Bijkomend voordeel is dat uw klantgegevens slechts gedurende zeer korte tijd op onze SFTP server blijven staan. Als u dat op prijs stelt kunt u van ons een notificatiemail ontvangen zodra wij het verrijkte bestand op onze (of uw) SFTP server hebben teruggeplaatst. U kunt het (verrijkte) bestand dan gelijk ophalen.


bestandsversleuteling


Ook al is gegevensuitwisseling via SFTP op zichzelf veilig, wij ondersteunen desgewenst ook versleuteling met behulp van PGP (of GnuPG - de open source variant). Door gebruik te maken van PGP hebben zowel de verzender als de ontvanger van privacygevoelige informatie elk een eigen set van twee sleutels, waarvan er één publiek is en één geheim. Het is in theorie mogelijk, maar praktisch onmogelijk, om de geheime sleutel uit de publieke sleutel af te leiden. Berichten die met een publieke sleutel worden versleuteld, kunnen alleen met de geheime sleutel worden ontcijferd.

De publieke sleutel mag aan iedereen bekend worden gemaakt en kan dus uitgewisseld worden over een onveilig kanaal, zoals email of internet. Om een bericht te coderen en digitaal te ondertekenen, heeft de zender zijn eigen geheime sleutel nodig én de publieke sleutel van de ontvanger. Om het ontvangen bericht te decoderen en te verifiëren of de handtekening wel van de zender is, heeft de ontvanger zijn eigen geheime sleutel nodig én de publieke sleutel van de zender. Op deze manier kan privacygevoelige informatie niet onderschept worden. Wel zo veilig.


automatische verwerking


Zorg ervoor dat u in de map /dataleek/import van uw account op onze SFTP server een puntkomma gescheiden CSV bestand neerzet dat aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • de naam van het CSV bestand is klantnummer:6-opdrachtcode:6-datum:yymmdd-tijd:hhmmss.csv;
 • het klantnummer in het CSV bestand behoort daadwerkelijk toe aan uw SFTP account;
 • de opdrachtcode in het CSV bestand is voor u geactiveerd.

In dat geval wordt het bestand geheel automatisch door ons opgepakt, verwerkt en weer teruggeplaatst in de map /dataleek/export, conform de overeengekomen afspraken. Bij kleine bestanden soms binnen enkele minuten.


Een praktijkvoorbeeld


Stel dat wij voor u een nieuwe opdrachtcode 12 hebben ingeregeld (zijnde een tool voor het opschonen van uw adressenbestanden). En stel dat u vervolgens een bestand 000347-000012-170119-133049.csv in de map /dataleek/import van uw account op onze SFTP server plaatst, met als inhoud:

 • klantnummer
 • straatnaam
 • huisnummer
 • toevoeging
 • postcode
 • plaatsnaam

Dan controleren wij allereerst of klantnummer 347 wel bij uw SFTP account hoort en of u wel rechten heeft voor opdrachtcode 12. Zoja, dan wordt de verwerking geheel automatisch gestart en leveren wij (in dit geval als voorbeeld) de volgende gegevens aan u terug:

 • klantnummer
 • straatnaam (al dan niet gecorrigeerd)
 • huisnummer
 • huisnummer toevoeging (al dan niet gecorrigeerd)
 • postcode (al dan niet gecorrigeerd)
 • plaatsnaam (al dan niet gecorrigeerd)

Het verrijkte bestand wordt teruggeplaatst in de map /dataleek/export van uw account op onze SFTP server en op basis van het aantal teruggeleverde records en het overeengekomen tarief wordt een factuurregel aangemaakt. Deze vindt u vervolgens terug op onze maandelijkse factuur.