profielen


Op basis van de bij ons beschikbare data kunnen profielen (of segmenten) gemaakt worden van "op elkaar gelijkende" adressen. Deze kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor het differentiëren en segmenteren van behandeltrajecten met het oog op (bijvoorbeeld):

  • responsgevoeligheid (d.w.z. de waarschijnlijkheid om te reageren op een bepaalde marketing actie)
  • koopbereidheid (d.w.z. de waarschijnlijkheid dat de consument daadwerkelijk tot bestelling overgaat)
  • kredietwaardigheid (d.w.z. de waarschijnlijkheid om iets dat besteld is ook daadwerkelijk te betalen)

Wij ontwikkelen op verzoek maatwerk profielen voor klanten. Dit doen we door uw bestand (inclusief het te voorspellen gedrag) te verrijken met onze informatie en op basis hiervan een lineair of logistisch regressiemodel te bouwen (zie ook consultancy). Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.