BUURTEN


Nederland is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor statistische doeleinden onderverdeeld in een vijftal gebieden of aggregatieniveaus: 

 

 • 597.247 tegels van 100 x 100 meter
 • 151.108 tegels van 500 x 500 meter
 • 12.922 buurten
 • 3.070 wijken
 • 479 gemeentes

 

Elk verblijfsobject in Nederland (zie uitleg objecten) en elk pand in Nederland (zie uitleg panden) heeft een x- en y-coördinaat (conform het rijksdriehoekstelsel). Van alle buurten, wijken en gemeenten kennen wij eveneens de geografische grenzen. Door deze data te combineren zijn wij in staat elk object en elk pand in Nederland toe te wijzen aan een tegel van 100 x 100 meter, een tegel van 500 x 500 meter, een buurt, een wijk en een gemeente.


Standaard dataset


In onze standaard dataset leveren wij op het laagst mogelijke aggregatieniveau c.q. het hoogst mogelijke detailniveau (naar rato van het aantal inwoners) de volgende informatie terug:

 

 • adresdichtheid (# adressen per vierkante kilometer)
 • gemiddelde gezinsgrootte (# inwoners per woning)
 • verdeling naar geslacht (% mannen en vrouwen)
 • verdeling naar leeftijd (% 0-14, 15-24, 25-44, 45-64 en 65+ jarigen)
 • verdeling naar inkomen (% laag / gemiddeld / hoog)
 • verdeling naar afkomst (% autochtonen / westerse allochtonen / niet-westerse allochtonen)
 • gemiddelde woz waarde (x 1000 euro)

 

Dit levert een totaal op van in totaal 16 variabelen die aan ons bestand (zie uitleg datalevering) of uw bestand (zie uitleg bestandsverrijking) worden toegevoegd. Tevens voegen wij aan ons danwel uw bestand de laatst bekende CBS tegel-, buurt-, wijk- en gemeentecodes toe (5 variabelen). Hiermee kunt u desgewenst zelf nog extra informatie uit de CBS datasets halen die wij niet standaard toevoegen. Indien u wilt dat wij deze informatie voor u aan uw bestand toevoegen dan is dat natuurlijk mogelijk (zie hieronder).


Aanvullende DATASET


Desgewenst leveren wij ook informatie terug over de 5 afzonderlijke aggregatieniveaus. De CBS kaarten bevatten naarmate de ouderdom danwel het aggregatieniveau toeneemt namelijk steeds meer informatie die desgewenst ook door ons geleverd kan worden (inclusief de buurt-, wijk- en gemeentecodes van het betreffende jaar). Al deze informatie maakt geen onderdeel uit van onze standaard dataset, maar kan op verzoek en tegen betaling van eenmalige inregelkosten wel degelijk aan ons of uw bestand worden toegevoegd.