Analeaseren


Voor eenmanszaken ontwikkelen wij momenteel een tool waarmee op basis van beschikbare feiten en gemaakte aannames een zo goed mogelijke afweging kan worden gemaakt tussen de keuze private leasen of zakelijk leasen. De tool is in eerste instantie voor mijzelf ontwikkeld (ik stond voor dezelfde keuze) maar gaandeweg het traject besefte ik mij dat het een uiterst lastig rekensommetje is waar je al gauw een boekhouder voor nodig hebt. Maar laat ik mijn boekhouding nu juist zelf doen en niet voor alleen dit rekensommetje naar een boekhouder willen.

Op internet kon ik ook niet veel vinden, behalve de dooddoener dat de optimale keuze afhangt van je persoonlijke situatie, en al iets concreter dat als je veel zakelijke kilometers rijdt je beter prive kunt leasen en als je veel prive kilometers rijdt je beter zakelijk kunt leasen. Hoe die verhoudingen precies lagen daar werd niet over gerept. Behoudens dan de verwijzing naar een goede boekhouder.

De tool maakt (desgewenst voor meerdere leaseauto's naast elkaar) inzichtelijk uit welke kosten- en opbrengstcomponenten de private en zakelijke lease zijn opgebouwd en hoe deze zich tot elkaar verhouden, afhankelijk van het gekozen belastingtarief (36.55%, 40.8% of 52%).