• data exploration | data exploratie
  • data extraction | data extractie
  • data enrichment | data verrijking
  • data analytics | data analyse
  • data driven | data gedreven

DATA


Onze data (die afkomstig danwel afgeleid is vanuit het BAG en CBS) bestaat op hoofdlijnen uit:

  • adressen - gedetailleerde informatie over de correcte schrijfwijze van een adres
  • buurten - geaggregeerde informatie over dichtbij elkaar gelegen adressen
  • objecten - gedetailleerde informatie over het gebruik van een adres
  • panden - gedetailleerde informatie over de op een adres bekende panden
  • profielen - geaggregeerde informatie op basis van buurt-, object- en pandinformatie

Klik op de links hierboven of zoek via het menu voor meer informatie over de bij ons beschikbare data.